Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Timmerfabriek

De oude Timmerfabriek van de voormalige scheepswerf De Schelde is in 2010 geheel (casco) gerestaureerd. Mede dankzij een zogenaamde 'kanjersubsidie' van het Rijk. Deze subsidie is bedoeld om de restauratieachterstanden bij rijksmonumenten in te lopen. De Timmerfabriek is een schitterend maritiem industrieel pand met vele mogelijkheden.
Gemeente Vlissingen heeft BOEi, de organisatie voor ontwikkeling en behoud van industrieel erfgoed in Nederland, gevraagd de exploitatie van het gebouw (tijdelijk) voor haar rekening te nemen. En met succes!

Diversiteit

De Timmerfabriek voorziet in de vraag naar industriële, fotogenieke locaties. Er vinden concerten, modeshows en bedrijfsevenementen plaats. Bij jongeren uit de wijde omtrek staat de Timmerfabriek bekend vanwege het dancefestival 'Groove to Chill' en de DIP dancefeesten. Ook zijn er exposities, vinden er schoolfeesten plaats en deed de fabriek dienst als tijdelijk pop-up restaurant voor jong kooktalent. Er is een terras aangelegd aan de zuidzijde van het pand.
De Timmerfabriek heeft ook internationale klanten. Zo vonden er opnames plaats van de Belgische show 'De Hobbykok van Vlaanderen', onder leiding van topkok Sergio Herman. Een inspirerende omgeving!
Zie voor meer informatie de agenda van de Timmerfabriek en de website van BOEi.

Herbestemming en ontvangen subsidies

Een korte uitleg over de ontvangen kanjersubsidie en de besteding daarvan.
De gemeente heeft voor de restauratie van de Timmerfabriek in het verleden een voorlopige toekenning ontvangen van € 3,4 miljoen. Dit is 70% van de geraamde restauratiekosten. BOEi heeft vervolgens verschillende deelopdrachten (betonreparatie, stalen kozijnen en dak, coördinatie) aanbesteed, waardoor de restauratiekosten aanmerkelijk lager waren dan geraamd. De definitieve subsidie is na gereedmelding vastgesteld op € 2,9 miljoen. Aan deze definitieve vaststelling zijn geen voorwaarden voor herbestemming verbonden.
De gemeente is (zoals weleens wordt verondersteld) geen subsidie misgelopen, maar heeft dankzij de aanbesteding aanzienlijk minder kosten gemaakt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar scheldekwartier@vlissingen.nl. We beantwoorden uw vragen graag voor u.