Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Energieverkenning voor de Scheldewijk

Gepubliceerd op 16 januari 2019
Tekening van de Vlissingse Scheldewijk

De gemeente heeft laten onderzoeken op welke wijze de nieuw te bouwen woningen in Scheldewijk in het Scheldekwartier het beste van energie kunnen worden voorzien. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de aanleg van een collectief warmtenet het meest kansrijk is.
Met dit onderzoek loopt de gemeente vooruit op het verplichte warmteplan, dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2021 moeten hebben vastgesteld.

Gasloos bouwen

Sinds 1 juli 2018 mogen nieuw te bouwen woningen geen gebruik meer maken van het aardgas. In de Scheldewijk wordt dan ook geen aardgasnet meer aangelegd. Nieuwe woningen moeten daarom op een andere wijze worden voorzien in hun energievoorziening.  

Energieverkenning

Op basis van de energieverkenning voor de Scheldewijk is gebleken dat de aanleg van een collectief warmtenet dat gevoed wordt door oppervlaktewater uit het Kanaal door Walcheren, als zeer kansrijk wordt beschouwd. Daarom heeft het college van B&W besloten om deze mogelijkheid verder te onderzoeken.
Een warmtenet is een leidingstelsel waar water vanuit het kanaal wordt ingepompt. Door een warmtepomp wordt warmte aan het water onttrokken en de woning op de vereiste temperatuur gebracht.  

Marktverkenning

Om te kijken of het plan haalbaar is, gaat de gemeente een marktverkenning houden. Hiervoor benaderen wij een aantal marktpartijen die over benodigde deskundigheid beschikken om een warmtenet aan te leggen en te exploiteren. De gemeente gaat een dergelijk warmtenet niet zelf exploiteren.
Als op basis van deze marktverkenning blijkt dat een collectief warmtenet voor Scheldewijk haalbaar is, dan moet daarover een definitief besluit genomen worden. Daarna vindt er een aanbesteding plaats om het warmtenet aan te leggen.