Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Verkenning locatiekeuze school Scheldekwartier

Gepubliceerd op 25 november 2022
Schets van hoe een school in de Machinefabriek eruit zou kunnen zien
Impressie mogelijke school in Machinefabriek

De Vlissingse gemeenteraad heeft op 9 december 2021 besloten een nieuwe school voor basisonderwijs te realiseren in het Scheldekwartier. Dit als vervanging van de 3 scholen in de binnenstad en Scheldebuurt.

Locaties

Voor de nieuwe school zijn 2 locaties in beeld die nader onderzocht worden. Dit zijn de 'parklocatie' aan het Dokter Stumphiuspark en inpassing in de Machinefabriek. Op 24 november 2022 kreeg de gemeenteraad een presentatie over de mogelijkheden op beide locaties.

Ruimtelijke verkenning locaties

De nieuwe school is de huisvesting voor de huidige Ichtusschool, de Branding en de Frans Naereboutschool. Een nieuwe school is een belangrijke voorziening voor de binnenstad en het Scheldekwartier. 
Rothuizen Architecten uit Middelburg heeft voor de locaties aan het Dokter Stumphiuspark en in de Machinefabriek een ruimtelijke verkenning gemaakt. Een schets hoe het er uit zou kunnen zien. Deze verkenning laat zien op welke manier een school gebouwd kan worden op beide locaties.

Gemeenteraad kiest locatie nieuwe school

Met de ruimtelijke verkenningen als basis, starten de gesprekken met de besturen van Archipel Scholen en Onze Wijs, om samen een goed beeld te vormen van de mogelijkheden van beide locaties.
Het college van burgemeester en wethouders gaat in het 2e kwartaal van 2023 de keuze voor de locatie ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt op welke locatie de nieuwe school gebouwd wordt. Als de locatie is gekozen wordt het ontwerp van de school verder uitgewerkt.