Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Verkenningen voor herbestemming Machinefabriek

Gepubliceerd op 23 november 2022
Machinefabriek Scheldekwartier
Machinefabriek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2022 een zogenaamde 'variantstudie' voor de mogelijke invulling van de Machinefabriek vastgesteld. De variantstudie is gedaan door Rothuizen Architecten uit Middelburg en geeft een beeld van de mogelijkheden die de Machinefabriek biedt voor verschillende functies.

Herbestemming Machinefabriek

De herbestemming van de Machinefabriek is binnen de ontwikkeling van het Scheldekwartier een grote opgave. Na besluitvorming over het cascoherstel wordt in 2023 toegewerkt naar de invulling van het gebouw.
Na de Zware Plaatwerkerij, de Timmerfabriek en de Scheldekraan is de Machinefabriek het sluitstuk in dit vierluik van industrieel erfgoed als één van de belangrijke dragers van het Scheldekwartier.

Verschillende functies

Bij de herbestemming van de Machinefabriek krijgen verschillende functies een plek, het pand is immers te groot om aan slechts één functie onderdak te bieden.
Het college gaat de komende maanden onderzoeken welke nieuwe bestemmingen de Machinefabriek gaat krijgen. Dit industriële erfgoed wil het college integraal ontwikkelen met bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en parkeren. Tijdens het onderzoeken van de mogelijkheden worden de financiële haalbaarheid, de risico's en de omgeving scherp in de gaten gehouden.

Variantstudie Machinefabriek

Voor de Variantstudie Machinefabriek zijn 3 varianten thematisch uitgewerkt. Er zijn echter veel meer mogelijkheden om varianten samen te stellen.
De Variantstudie Machinefabriek biedt dan ook vooral inzicht in de mogelijkheden van het gebouw en een logische opbouw in delen van het gebouw, om zo tot een invulling en herbestemming van de gehele Machinefabriek te komen.

Invullingsplan en Ontwikkelstrategie herbestemming Machinefabriek

Het college gaat aan de slag met het opstellen van een Invullingsplan. Hierin wordt de ambitie geschetst welk soort functies een plek in de Machinefabriek krijgen. Ook wordt er een Ontwikkelstrategie opgesteld waarin het proces om te komen tot de herbestemming omschreven wordt, met daarin ook de verantwoordelijkheden, het beheersten van de risico’s en de financiering.
Het college wil deze documenten in kwartaal 2 van 2023 vaststellen. Vervolgens wordt in een aantal stappen toe gewerkt naar de invulling van de Machinefabriek in 2025/2026.

Downloads
TitelTypeGrootteLees voor
Herbestemming_Machinefabriek.pdf 6.525 KBLees voor