Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

De Bakkery

Voor het deelgebied 'Scheldekwartier Noord' lopen er diverse gesprekken over mogelijk te ontwikkelen locaties. Met Emergo heeft de gemeente een overeenstemming over een locatie aan de Van Dishoeckstraat, gelegen tussen de straks door te trekken Singel en Verkuijl Quakkelaarstraat.
Voor deze locatie ligt een plan voor het bouwen van 49 middeldure huurwoningen (21 grondgebonden en 28 gestapeld). Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst.