Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Dokbrug

De brug over het Dok die de binnenstad en het eiland ontsluit is aan vervanging toe. Het vervangen van de brug staat op het lijstje als een van de projecten van het Scheldekwartier.

Nieuwsupdate 12 februari 2021

De opbreekwerkzaamheden aan de Koningsweg zijn grotendeels afgerond en het nieuwe rioleringsstelsel is (op het laatste stuk na) aangelegd. Tevens zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd, kabels en leidingen verlegd en is de nieuwe fundering voor een deel al aangebracht.

Langere afsluiting

Door de huidige weersomstandigheden lopen we vertraging op. Ook aanvullende werkzaamheden betekenen een langere afsluiting van de Koningsweg dan oorspronkelijk was voorzien. Deze werkzaamheden betreffen de wijziging van extra parkeervakken en duren tot half april.
De werkzaamheden aan de Dokwerker en het kruispunt met de Willem Ruysstraat staan vanaf begin maart op de planning en zullen ook tot half april duren. Volgens planning zal vanaf half april het verkeer over de nieuwe situatie Koningsweg-Dokwerker en de nieuwe Dokbrug rijden.

Zie ook de pagina Aanleg toegangsweg Dokbrug voor meer informatie.

Nieuwsupdate 15 januari 2021

Het beweegbare deel en de hameitorens van de Dokbrug zijn geplaatst. De komende weken wordt er druk verder gewerkt aan het afronden van de brug. De priemen worden geplaatst en daarna zal de brug aangesloten en uitvoerig getest worden en komt er een aansluiting op de nieuwe toegangsweg.
Als alle werkzaamheden voorspoedig verlopen, kunnen half april de eerste auto's over de brug. De scheepvaart moet dan nog een maandje wachten, want eerst moet de oude Dokbrug verwijderd worden.

Nieuwsupdate 17 en 21 december 2020

De nieuwe Dokbrug in het Scheldekwartier in Vlissingen nadert zijn voltooiing! 

Afsluiting Koningsweg 7-8 januari 2021

Door werkzaamheden aan de nieuwe Dokbrug (onder andere de aanleg van de nieuwe toegangsweg), is de Koningsweg op 7 en 8 januari tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden en de afsluiting van de Koningsweg vinden plaats op:

 • Donderdag 7 januari 18.00 uur tot en met vrijdag 8 januari 6.00 uur;
 • Vrijdag 8 januari 12.00 uur tot en met 16.00 uur.

Het Eiland en de binnenstad zijn dan alleen bereikbaar via het Bellamypark. Borden geven de omleidingsroutes voor het (fiets)verkeer aan. 

Alternatieve data bij te veel wind

Als in de nacht van 7 op 8 januari te veel wind staat vinden de werkzaamheden en afsluiting plaats op:

 • Vrijdag 8 januari 18.00 uur tot en met maandag 11 januari 6.00 uur;
 • Maandag 11 januari 18.00 uur tot en met dinsdag 12 januari 6.00 uur.

Het intrillen van de laatste 4 remmingpalen kan enige geluidsoverlast geven. Dit werk vindt dan ook niet in de nachtelijke uren plaats. 

Werkzaamheden

 • In het 2e kwartaal van 2019 is de Europese aanbesteding van de brug gestart;
 • In mei en juni 2019 is de toevoerweg naar de brug (Dokwerker) en een nieuw tijdelijk parkeerterrein aangelegd;
 • De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe brug zijn in de 2e helft van 2019 gestart;
 • Begin 2020 wordt gestart met de bouw van de brugpijlers in Het Dok. Daarna wordt de betonnen brug gebouwd;
 • De beweegbare stalen brug wordt in een fabriekshal gebouwd en zal in grote delen naar Vlissingen worden vervoerd en gemonteerd;
 • De planning is dat half april 2021 de brug in gebruik kan worden genomen.

Nieuwe locatie

De locatie van die nieuwe brug zal iets wijzigen ten opzichte van de oude brug. Hierdoor kan de oude brug gewoon gebruikt worden tijdens het bouwproces van de nieuwe brug.

 • De toegangsweg (Dokwerker) zal achter de Timmerfabriek lopen, in plaats van langs het Kanaal door Walcheren;
 • De huidige weg voor de Timmerfabriek wordt verwijdert, zodat langs het kanaal verblijfsrecreatie mogelijk wordt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via e-mail dokbrug@vlissingen.nl. U kunt ook contact opnemen met de heer G. Wierda via telefoonnummer (088) 943 22 44.

Gedicht

Onder de brug komt een gedicht te hangen van de Vlissingse schrijver Wim Hofman. Als de brug open is, zien de wachtenden het gedicht. Het gedicht is in de commissie Ruimte op 16 mei 2020 door de schrijver voorgedragen. Het gaat als volgt:

Waar zijn onze schepen?

Het gebonk van hamers op nagels

het ponsen van flenzen het gerakketak

het walsen van platen het geronk

van machines het geluid van de stoomfluit

van kettingen en ankers de fles

die stuk slaat het schip dat weggaat

alles komt terug als ik wacht bij de brug

Wim Hofman 2020

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Verkeerssituatie_fase_4 Download Lees voor
Tekening_werkzaamheden_Fase_1 Download Lees voor
Tekening_werkzaamheden_Fase_2a,_3,_5 Download Lees voor
Tekening_werkzaamheden_Fase_2b Download Lees voor
Tekening_werkzaamheden_Fase_4 Download Lees voor
Dokbrug_,impressie_werkzaamheden_november 2020 Download Lees voor
Dokbrug_,impressie_herstel kades_augustus 2020 Download Lees voor
Dokbrug,_presentatie_informatieavond_17-12-2019 Download Lees voor
Dokbrug,_bewonersbrief_informatieavond Download Lees voor
Dokbrug,_in_beelden Download Lees voor
Dokbrug,_planning_werkzaamheden Download Lees voor
Dokbrug,_technisch_ontwerp Download Lees voor
Dokbrug,_brugdeel_Zuid Download Lees voor
Dokbrug,_brugdeel_Noord Download Lees voor