Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Aanleg toegangsweg Dokbrug

De bouw van de nieuwe Dokbrug vordert gestaag en is volgens de huidige planning eind maart 2021 gereed voor oplevering.
Voordat de nieuwe route De Willem Ruysstraat naar de Commandoweg over de nieuwe Dokbrug te gebruiken is, moeten er nog infrastructurele ingrepen worden gedaan.

 • Aan de zuidzijde van de Dokbrug wordt een geheel nieuwe tracé van de Koningsweg aangelegd.
  Met gescheiden voet- en fietspaden, waarin ook de riolering alvast wordt meegenomen voor de geplande nieuwbouw op het parkeerterrein aan de Houtkade / Koningsweg;
 • Aan de noordzijde wordt de Dokwerker (de naam van de nieuwe weg naar de nieuwe Dokbrug), verder ingericht met fiets- en voetpaden.
  De kruising De Willem Ruysstraat / Dokwerker wordt verbreed, zodat een gefaseerde oversteek voor voetgangers en fietsers mogelijk is.

Nieuwsupdate 2 april 2021

Door de verwachte weersomstandigheden is het aanbrengen van de deklaag op fietspaden en rijbaan Dokwerker en De W. Ruysstraat op 6 april, uitgesteld tot maandag 12 april. Door de verwachte wind koelt het asfalt te snel af, waardoor de vereiste verdichting in de 30 millimeter deklaag niet gehaald zou kunnen worden. We willen hier geen risico in nemen.
De openstelling op vrijdag 16 april komt (nog) niet in gevaar.

Nieuwsupdate 25 maart 2021

De wegwerkzaamheden aan de Koningsweg en De Willem Ruysstraat verlopen voorspoedig. Zo wordt in de week van 29 maart 2021 onder andere de laatste laag asfalt aangebracht op de Koningsweg. Hiervoor worden de verkeersmaatregelen aangepast.

Rijbaan Koningsweg afgesloten 26 maart - 2 april 2021

Van vrijdag 26 maart 16.00 uur tot vrijdag 2 april 16.00 uur is de rijbaan Koningsweg tussen de ingang van Damen en de Commandoweg, volledig worden afgesloten voor verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen via het trottoir lopend de afzetting passeren. Autoverkeer richting De Punt leiden we om via het centrum. 

Verkeerssituatie 2 - 16 april 2021

Vanaf vrijdag 2 april 16.00 uur is de verkeerssituatie weer zoals deze nu is. Dit duurt tot 16 april, want dan kan het verkeer over de volledige nieuwe situatie rijden (inclusief de nieuwe brug!).

Werkzaamheden in fasen

Omdat we met meerdere aannemers en bedrijven in hetzelfde gebied bezig zijn, is dit logistiek en planningsmatig een uitdaging om alles zonder problemen op elkaar aan te laten sluiten. Zonder elkaar daarbij in de weg te zitten! 
KWS Infra BV gaat op 4 januari 2021 starten met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van de Koningsweg, het woonrijpmaken van de Dokwerker en het aanpassen van het kruispunt De Willem Ruysstraat / Dokwerker. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn verdeeld in 5 fasen, waarbij er afwisselend aan de zuidzijde of de noordzijde van de nieuwe Dokbrug wordt gewerkt.
Vooruitlopend op fase 1 wordt direct na de Koningsbrug aan de zuidzijde de toegankelijkheid van Damen/ Amels gewaarborgd. Deze werkzaamheden duren 1 week en zijn gepland van 4 tot en met 8 januari 2021.

Zuidzijde Dokbrug

 • Fase 1: gedeelte vanaf de toegang Damen / Amels tot aan de Commandoweg. Periode 11 januari tot en met 12 februari 2021;
 • Fase 2a: Houtkade vanaf aansluiting Dokbrug tot toegang Damen/Amels. Periode 25 januari tot en met 26 februari 2021;
 • Fase 3: landhoofd zuidzijde Dokbrug. Periode 19-30 april 2021.

Noordzijde Dokbrug

 • Fase 2b: oostzijde en westzijde Dokwerker. Periode 11 februari tot en met 12 maart 2020;
 • Fase 4: kruispunt Willem Ruysstraat. Periode 1 maart tot en met 2 april 2021;
 • Fase 5: landhoofd Houtkade en restwerkzaamheden. Periode 1 maart tot en met 9 april 2021.

Uiteraard zijn de voortgang en planning van de werkzaamheden afhankelijk van externe factoren zoals de weeromstandigheden en onvoorziene omstandigheden. Voor iedere fase worden verkeersmaatregelen getroffen die telkens kunnen wijzigen. Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk wijzigingen zijn.
De werkzaamheden veroorzaken geluids- en verkeershinder. Helaas is dit niet te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Informatie

KWS bouwapp

KWS Infra maakt gebruik van een bouwapp. Met behulp van de KWS App blijft u op de hoogte over de werkzaamheden, voortgang en de te verwachten hinder. Daarnaast kunt u via de KWS App op- of aanmerkingen, klachten en complimenten kwijt. Als wij een bericht plaatsen, ontvangt u direct de informatie via de app.
De KWS App kunt u downloaden in de appstore en Google Play store. U zoekt op 'Koningsweg, Dokwerker Vlissingen' en klikt op 'Toevoegen aan favorieten'. 

Projectbegeleider

Communicatie neemt een belangrijke plaats in binnen dit project. Daarom heeft KWS naast de uitvoerder een projectbegeleider ingesteld die dit verzorgt.
Mocht u vragen hebben over de uitvoering, neem dan contact op met:

 • Uitvoerder de heer J. Gabriels, bereikbaar via telefoonnummer (06) 25 76 12 23;
 • Projectbegeleider de heer P. Kole, bereikbaar via telefoonnummer (06) 53 33 36 65;
 • Namens de gemeente Vlissingen begeleidt de heer R. van Liere de werkzaamheden. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 57.

Zie de projectpagina voor meer informatie. 

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Werkzaamheden_Koningsweg Download Lees voor
Verkeersmaatregelen_Koningsweg_en_De W. Ruysstraat Download Lees voor
Verkeerssituatie_fase_4 Download Lees voor