Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Hellingbaan

Ideeën inrichting openbare ruimte 

In de omgeving rondom de vroegere scheepshelling aan de Hellingbaan wordt er hard gewerkt aan de realisatie van 182 appartementen op de Kop van het Dok. De voormalige scheepshelling aan het begin van het Dok is de schakel tussen het Scheldekwartier en de binnenstad, maar ook tussen de plandelen Scheldewerf en Scheldestad. Een gebied met een rijke historie.

Oplevering en inrichting Hellingbaan

Na de oplevering van de woningen aan de Kop van het Dok starten we met het inrichten van de openbare ruimte op en rondom de Hellingbaan. Onderdeel hiervan is de voormalige scheepshelling. Voor het ontwerp hebben we creatieve Vlissingers in 2021 opgeroepen mee te denken over de daadwerkelijke invulling van de Hellingbaan. 

Uitgangspunten herinrichting Hellingbaan

Voor de inrichting van de scheepshelling hanteren we een aantal uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen.

  • De scheepshelling moet een openbare functie vervullen;
  • De scheepshelling moet tot 40 tot 70 centimeter onder de rand afgevuld blijven met zand. Dit door de kwetsbaarheid van de wanden (ASR);
  • Gebouwen krijgen geen plaats in de scheepshelling;
  • Het standbeeld ‘Mannen tussen Staal’ moet ingepast worden;
  • Er moet ruimte zijn voor tijdelijke activiteiten.

Op onze oproep om mee te denken hebben we veel originele en passende ideeën ontvangen, waarna er een voorlopig ontwerp is opgesteld. Op 25 januari 2022 is het voorlopige ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte van de voormalige scheepshelling en de Hellingbaan gepresenteerd aan de 65 belangstellenden die ideeën hebben aangedragen voor het ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt hierna verder uitgewerkt.

Woonrijp maken Hellingbaan en omgeving

Eind oktober/ begin november 2022 starten we met het woonrijpmaken van de omgeving rondom de in aanbouw zijnde appartementen Kop van het Dok.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden in 3 fasen plaats. De 1e fase is tussen de Vrijgang en Toren A van Kop van het Dok en proberen we eind 2022 af te ronden. Afhankelijk van de weersomstandigheden en externe factoren duren de totale werkzaamheden tot eind februari 2023. De voortgang is ook afhankelijk van de bouwkundige oplevering Kop van het Dok.
Zie voor meer informatie de projectpagina Hellingbaan, woonrijp maken.

Voorlopig ontwerp inrichtingsplan voormalige scheepshelling

De voormalige scheepshelling ligt ingeklemd tussen de Hellingbaan, de Jan Weugkade en de Peperdijk. De Kop van het Dok, Scheldehof en de Ketelmakerij omsluiten het gebied.
De voormalige scheepshelling heeft een afmeting van een klein voetbalveld en wordt als groen parkje ingericht. Het ontwerp brengt groene kwaliteiten van een Frans parkje wat hier aan het einde van de 18e eeuw lag samen met de roemrijke scheepsbouwgeschiedenis van de plek. Een oplopend talud verwijst naar de schepen die eens óp de helling lagen en boven de stad uit tornden.

Mulfifuctionele plek

Het nieuwe parkje biedt ruimte voor allerlei activiteiten, maar vormt ook ‘leeg’ een prettige ruimte. Het grootste deel van de tijd een plek voor sport, spel, kijken en bekeken worden. Af en toe een plek voor film, theater en kunst.
De vorm van de helling, het schip, de materialen en relicten van de Scheldewerf vormen de basis voor het voorlopige inrichtingsplan om te komen tot een bruikbare en unieke openbare ruimte. Een meer formele en groene opzet van de ruimten en lange lijnen weerspiegelen de groene ‘wandelplaats’ uit de Franse tijd aan het einde van de 18e eeuw. Alle lagen van de tijd komen terug in een ontwerp wat gericht is op het heden en de toekomst!
Het boekje met daarin een toelichting op het voorlopig ontwerp inrichtingsplan en enkele fraaie impressies, vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Nader onderzoek en uitwerking definitief inrichtingsplan

Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt. Hierbij wordt nog gekeken naar de volgende zaken.

  • De staat van de wanden van de voormalige scheepshelling. Deze zijn oud en mogelijk deels verzwakt door betonrot (ASR). Mogelijk moeten hier ook nog werkzaamheden aan uitgevoerd worden;
  • De technische uitwerking, met onder andere de afwatering van regenwater;
  • Uitwerken van details in de openbare ruimte. Zoals de banken, verwijzingen naar het scheepsbouwverleden en traptreden;
  • Een definitief beplantingsplan, met plantsoorten die goed groeien in een stedelijk gebied waar het regelmatig stevig waait;
  • Een plan om het nieuwe openbaar gebied goed te kunnen onderhouden, met doorrekening van de kosten van de aanleg en onderhoud van de voormalige scheepshelling.

Hierna wordt het inrichtingsplan definitief gemaakt. Mogelijk vinden er nog wijzigingen plaats ten opzichte van het voorlopig ontwerp.
Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het inrichtingsplan voor de scheepshelling, waarna we starten met het voorbereiden van de uitvoering.

Planning

De gemeente gaat de komende maanden het voorlopig inrichtingsplan verder uitwerken. De verwachting is dat de realisatie van de openbare ruimte op de voormalige scheepshelling in 2023 uitgevoerd wordt, na oplevering van de appartementen in de Kop van het Dok.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Rapport 'Analyse voormalige scheepshelling Hellingbaan' Download Lees voor
Ontwerp inrichtingsplan de Helling Download Lees voor