Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Hellingbaan, woonrijp maken

De bouw van de appartementen Kop van het Dok nadert de voltooiing. Dok 3 (bij de rotonde) wordt verder afgebouwd en tussen de parkeergarage en Dok 1 (aan de zijde van de Walstraat) worden nog bergingen gebouwd.
In oktober 2022 worden de eerste appartementen opgeleverd in de middelste toren (Dok 2) en naar verwachting eind van het jaar Dok 3. De appartementen in Dok 1 volgen in de eerste maanden van 2023.

Inrichting openbare ruimte

In oktober 2022 gaan we de werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte aanbesteden. Begin november start de aannemer met de werkzaamheden in de omgeving van de in aanbouw zijnde appartementen Kop van het Dok. Dit betreft de Hellingbaan, een deel van de Vrijgang en de Smederijbaan.

Fasering werkzaamheden

Afhankelijk van de weersomstandigheden en externe factoren duren de totale werkzaamheden tot eind februari 2023. De voortgang is ook afhankelijk van de bouwkundige oplevering Kop van het Dok. 

Fase 1

De 1e fase van de werkzaamheden omvat het gedeelte ten noorden van de Vrijgang en proberen we eind 2022 af te ronden.
Tussen de parkeergarage en Dok 1 wordt alle verharding vervangen en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de latere aanplant van groen en bomen. In deze fase valt ook het opnieuw inrichten van het gedeelte van de Vrijgang tussen Dok 1 en woonzorgcentrum Scheldehof.

Fase 2

In de 2e fase richten wij het rechte gedeelte van de Hellingbaan tussen Dok 2 en de oude helling opnieuw in.

Fase 3

De 3e fase is het gedeelte tussen Dok 3 en de woningen van de Ketelmakerij aan de Smederijbaan. In deze fase wordt ook het asfalt ter plaatse van de inritten parkeergarage Scheldeplein vernieuwd.

Bereikbaarheid

Vooral de werkzaamheden in fase 1 zullen een impact hebben op het omliggende gebied. Winkels en bedrijven die gebruikelijk via de route Smederijbaan, Hellingbaan of via de Vrijgang bevoorraden, zullen gedurende de werkzaamheden hun route moeten aanpassen. 

Alternatieve routes

Er komen alternatieve routes via de omliggende straten. Dit zijn de routes via het Scheldeplein, de Schutterijstraat, Schermelinkstraat en de Kolveniersstraat. De route via de Hellingbaan, Peperdijk, Wagenaarstraat en Vrijgang is alleen mogelijk voor kleine vrachtwagens. De alternatieve routes worden via borden aangegeven.
In de bijgevoegde downloadtabel vindt u een overzicht van de diverse routes.

Contact

Tijdens de uitvoering informeert de aannemer alle belanghebbenden regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden. Omwonenden ontvangen een brief met verdere informatie, met onder andere de contactpersonen van de aannemer.
De contactpersoon van de gemeente Vlissingen is de heer R. van Liere. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 57 en e-mail rvanliere@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Hellingbaan, route bevoorrading fase 1 Download Lees voor
Hellingbaan, inrichting openbare ruimte Download Lees voor