Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Kop van Dok

Kop van het Dok

De gemeente Vlissingen heeft een overeenstemming met WVO zorg over de locatie Kop van het Dok, gelegen tussen de helling en de Scheldegarage. WVO Zorg gaat op deze plek 182 woningen bouwen. Afspraak is dat de gemeente de locatie bouwrijp oplevert. Er wordt samengewerkt aan de parkeeroplossing, de inrichting van de openbare ruimte en de funderingsconstructie.
Burgemeester B. van den Tillaar en de voorzitter van de raad van bestuur van WVO Zorg de heer J. de Graaf, ondertekenden op 18 juli 2018 de koop- en samenwerkingsovereenkomst.

Wonen met uitzicht op Dok en binnenstad

De 'Kop van het Dok' ligt in het verlengde van de voormalige scheepshelling en de parkeergarage Scheldeplein. WVO Zorg gaat 83 sociale huurappartementen, 63 koopappartementen en 36 huurappartementen realiseren. Het complex krijgt 3 woontorens op een woonlaag van 3 verdiepingen.
De woningen krijgen een uniek uitzicht over het Dok, de Westerschelde en de binnenstad. De toekomstige bewoners kunnen een parkeerplaats huren in parkeergarage 'Scheldeplein', die met een vaste loopbrug bereikbaar zal zijn. In de garage worden 2 dekken gereserveerd.

Faciliteiten van woonzorgcentrum Scheldehof

Er wordt ook een loopbrug gebouwd tussen het nieuwe complex en de Zware Plaatwerkerij, waar het woonzorgcentrum Scheldehof is gevestigd. Toekomstige bewoners van het complex kunnen gebruikmaken van de vele faciliteiten die hier beschikbaar zijn. Tevens kan WVO Zorg specifieke en dagelijkse zorg aan huis leveren.

Planning

  • De bouwplannen worden verder uitgewerkt. Na de zomervakantie hebben de gemeente Vlissingen en WVO Zorg een inloopbijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te lichten;
  • Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart om de locatie bouwrijp te maken en heeft de gemeente de planologische procedure gestart. De werkzaamheden zijn eind maart 2019 gereed;
  • WVO Zorg wil in 2019 starten met de bouw;
  • Naar verwachting worden de woningen in 2020 opgeleverd. Vervolgens legt de gemeente het openbaar gebied aan.

Ontwikkelvisie

De ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. Dit project kan worden gezien als een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de zuidzijde van het Scheldekwartier en het past in de ontwikkelingsfasering rondom de Kop van het Dok. Met aan de ene kant de Zware Plaatwerkerij en aan de andere kant de komende ontwikkeling van VolkerWessels.

Werkzaamheden

 Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden gestart in de omgeving van de Hellingbaan in het Scheldekwartier. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken van de locatie voor de bouw van 182 appartementen Kop van het Dok door WVO Zorg en 86 woningen Ketelmakerij door VolkerWessels.

Bouwrijp maken

De werkzaamheden voor het geschikt maken van het terrein voor de bouw van de woningen worden in verschillende fases uitgevoerd. Op 1 oktober 2018 is begonnen met het ontgraven en slopen van een klein deel (23 meter) van de voormalige scheepshelling, waarop vervolgens een nieuwe rijbaan wordt aangelegd. Van november 2018 tot en met maart 2019 wordt de huidige Hellingbaan opgebroken, worden kabels en leidingen verlegd en de grond gesaneerd. Voor deze werkwijze is gekozen om de verbinding tussen de rotonde Scheldestraat-Aagje Dekenstraat en de Walstraat-Vrijgang voor auto’s, vrachtverkeer, fietsers en voetgangers steeds beschikbaar te houden. Tussen de nieuwe rijbaan en de parkeergarage Scheldeplein worden de appartementen en binnentuin van WVO Zorg gerealiseerd. De bouw zal naar verwachting na de zomer van 2019 van start gaan.

Scheepshelling

Het overgrote deel van de scheepshelling (90 meter) wordt gevuld met zand en vervolgens ingericht als bouwplaats voor de Kop van het Dok. Na voltooiing van de bouw blijft de scheepshelling behouden en zal is overleg met belanghebbenden een passende functie krijgen in het gebied als een blijvende herinnering aan het verleden.