Op 22 juni 2023 zijn de archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst gestart met het graven van enkele kleine proefsleuven aan de Koudenhoek en langs de Houtkade.
Rond 1600 was de middeleeuwse kern van Vlissingen te klein geworden om alle burgers te vestigen en werd dit gebied bij de stad getrokken.

Sporen in de bodem

In oktober 2022 is tijdens onderzoek al vastgesteld dat er van deze woonhuizen nog vele sporen in de bodem aanwezig zijn. Ook nu stuiten de archeologen op dag één al op goed bewaarde 17e-eeuwse funderingen, vloeren, waterbakken en een tonputje. Vandaag, 23 juni 2023, wordt er verder gegraven.