Het Scheldekwartier kent een rijke historie! Totdat de gemeente het terrein in 2003 aankocht, was de grond eigendom van de Koninklijke Schelde Groep (KSG).

Veel inwoners van Vlissingen werkten in de scheepsbouw of kennen mensen die er werken/gewerkt hebben. Vroeger zei men weleens: "Als De Schelde niest is heel Vlissingen verkouden." Veel inwoners voelen nog steeds een grote betrokkenheid bij het bedrijf.
De restauratie van de Torenkraan in 2012 en de oplevering van het gerestaureerde Dok van Perry heeft menig Vlissinger geraakt, omdat het symbolen zijn van de rijke maritieme historie van Vlissingen.

Erfgoed

Op de pagina Erfgoed leest u alles over het heden, het verleden én de toekomst van dit maritieme stadsdeel.