De Koninklijke Schelde Groep (KSG) is van oudsher stevig verankerd in het maatschappelijke en economische leven van Vlissingen. Veel inwoners voelen nog steeds een grote betrokkenheid bij het bedrijf. Zo’n groot en groeiend bedrijf midden in de stad heeft grote invloed gehad op het stadsbeeld en de ruimtelijke ontwikkeling van Vlissingen. De Schelde werd regelmatig uitgebreid, vaak ten koste van de Vlissingse binnenstad. 

Ontwikkeling

De gemeente heeft eind 2003 een groot deel van het KSG-terrein van 32 hectare aangekocht voor de ontwikkeling van het Scheldekwartier. Verschillende oude gebouwen en elementen blijven behouden, zoals de Timmerfabriek, de Zware Plaatwerkerij en de Scheldekraan. Het hoofdkantoor van KSG heeft bovendien nog steeds haar oorspronkelijke functie. Veel oude elementen en gebouwen in het Scheldekwartier zijn gerestaureerd met behulp van Europese Subsidies.
Het Scheldekwartier is daarmee een plek waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten!