Op het terrein van de voormalige scheepswerf De Schelde wordt letterlijk en figuurlijk gebouwd aan het Scheldekwartier. Er komen stadswoningen met gedurfde architectuur, passend bij het bijzondere industriële en maritieme karakter van het gebied.

Visie

In de ontwikkelingsvisie van 2016 wordt beschreven hoe de gemeente Vlissingen samen met diverse marktpartijen, de ontwikkelingen op het Scheldekwartier in deze tijd voortzet. De focus ligt op:

  • Nadere uitwerking aantal deelprojecten. Zoals positie Dokbrug, gebruik Dok en invulling Machinefabriek;
  • Duidelijke parkeerparagraaf;
  • Nieuwe schets marktsituatie (deze is anders dan verwacht in 2011);
  • Er is een markt voor collectief particulier opdrachtgeverschap;
  • Versterken zorgcluster rond Kop van het Dok;
  • De markt voor jachthavenontwikkeling is gewijzigd;
  • Nieuwe kansen op gebied van riviercruises;
  • Losse initiatieven vragen om meer sturing op ruimtelijke samenhang en beeldkwaliteit.

Nieuwbouw

De eerste nieuwbouwwoningen langs het Dok van Perry (deelplan Bestevaer) zijn al in 2012 opgeleverd. Hier wordt op een moderne manier vorm gegeven aan historisch woonplezier in vele varianten, van eengezinswoningen met tuin tot appartementen met op de bovenste verdiepingen adembenemende penthouses met prachtige uitzichten.
In het midden van de nieuwe ontwikkelingen blijven de industriële bouwwerken fier overeind staan, met een eigen (soms tijdelijke) invulling.