Het college heeft overwogen dat er langs het Kanaal door Walcheren tussen de Timmerfabriek en de Keersluisbrug, een 'bijzondere publieke invulling' moet komen. Een verbindend element tussen het Scheldekwartier en de Kenniswerf.

Opties in beeld gebracht

Hiervoor zijn in het voorjaar van 2023 verkenningen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een impressie van de ‘Open Zuil’ aan het Kanaal door Walcheren, in het verlengde van De Dempostraat.
Met de plaatsing van de sculptuur ontstaat een bijzonder ‘moment aan het water’ en krijgt de ‘Open Zuil’ wederom een prominente plek in Vlissingen op het snijvlak tussen water, land en wind.

‘Open Zuil’

André Volten (1925-2002) geldt als één van de belangrijkste naoorlogse beeldende kunstenaars van Nederland. Zo heeft hij in 1984 de door de Koninklijke Maatschappij De Schelde aan de stad geschonken sculptuur ‘Open Zuil’ gemaakt, die in de Vlissingse volksmond ook wel de ‘Naald van Volten’ wordt genoemd.

Oorspronkelijke plaats

Op de kop van de Coosje Buskenstraat aan de boulevards stond tot oktober 2016 de 18 meter hoge ‘Open Zuil’. Door de slechte staat van onderhoud en risico’s die dit met zich mee bracht, is de ‘Open zuil’ na verloop van tijd verwijderd.

Besluit in 2024

Het college verwacht in 2024 definitief te kunnen besluiten over de herplaatsing van de ‘Open Zuil’. Inclusief planning, financiering en onderhoud.