De gemeente Vlissingen is het invoeren van een hernieuwd parkeerbeleid aan het voorbereiden. Ook het Scheldekwartier krijgt hierin een plek.

  • Met een nieuw parkeerbeleid wil de gemeente onder meer bereiken dat parkeerplaatsen (en dan vooral op eigen terrein), zo optimaal mogelijk gebruikt worden;
  • De openbare ruimte blijft zo aantrekkelijk en nodigt uit om in te verblijven, elkaar te ontmoeten en te spelen.

Meer informatie over het invoeren van een nieuw parkeerbeleid volgt in 2024.