De gemeente Vlissingen heeft in september 2016 overeenstemming bereikt met VolkerWessels Vastgoed over de bouw van 86 woningen op het Scheldekwartier. De woningen staan tussen parkeergarage Scheldeplein en de Machinefabriek, langs Het Dok en De Willem Ruysstraat.

Impressie De Ketelmakerij
Impressie De Ketelmakerij

De Ketelmakerij is vernoemd naar de Ketelmakerij die vroeger op dezelfde locatie heeft gestaan. Het akkoord betrof de bouw van 86 koopwoningen. In totaal zijn er  14 royale kadewoningen, 43 robuuste eengezinswoningen, 26 appartementen met ruime balkons aan het water, 2 woon- werkunits en 1 bijzondere stadswoning gerealiseerd. In juni 2018 is de 1e fase van dit project in de verkoop gegaan.

Werkzaamheden Ketelmakerij

In 2019 is daadwerkelijk gestart met de bouw van de 1e fase. Eind 2017 zijn op de locatie een aantal proefsleuven gegraven. Daardoor is er beter inzicht gekregen in de mate waarin nog oude funderingsresten in de bovenlaag van de bodem (eerste 2 meter onder maaiveld) aanwezig waren. Die resten zijn toen verwijderd. Voor de bouwvak 2019 zijn de heipalen de grond in gegaan.
De 1e woningen zijn half 2020 opgeleverd, de laatste in 2021.