Koperslagerij

Op 7 juli 2021 ondertekenden wethouder J. de Jonge en de heren R. Witlox en R. Rommens van ontwikkelaar de Vlissingse Ontwikkelings Groep (VOG) een koop- en ontwikkelingsovereenkomst voor de bouw van woningen in het project Koperslagerij in de Scheldewijk. De VOG heeft ook het bouwplan De Vesting ontwikkeld.

Impressie straatbeeld Koperslagerij
Impressie straatbeeld Koperslagerij

Plan Koperslagerij

Het plan voorziet in 10 levensloopbestendige woningen met tuin, 26 woningen met tuin, 8 kadewoningen en 24 appartementen. Daarnaast komen er op het binnenterrein circa 14 levensloopbestendige woningen met tuin van l’escaut.
Het bouwprogramma van de Koperslagerij is opgedeeld in fases.

Planning

De woningen in de 1e fase zijn in de verkoop. De start van de bouw is afhankelijk van de verkoopsnelheid, de planologische procedure en het vergunningentraject en staat gepland voor 2023. De bouw van de woningen van l'escaut is in 2022 gestart en zijn gereed in 2023.