De voormalige Oceaan Mijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken M886 werd in 1965 her bestemd als escortevaartuig A856 en in 1972 omgebouwd tot torpedowerkschip ex Hr.Ms. Mercuur A856. Na de definitieve uitdienststelling in 1986 kreeg de Mercuur(externe link) een nieuw “leven” als museumschip, korte tijd in Amsterdam, 23 jaar in Scheveningen en daarna in Vlissingen.

Mercuur in Dok van Perry

In februari 2015 liet Defensie alle museumschepen op de aanwezigheid van asbest onderzoeken. Toen ook aan boord van de Mercuur hiervan sporen werden aangetroffen, gaf Defensie de opdracht het schip te sluiten in afwachting van verdere besluitvorming. Eind december 2015 bleek de verdere exploitatie van het schip in Scheveningen niet meer mogelijk.

In januari 2016 bleken er op initiatief van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) mogelijkheden om de exploitatie alsnog voort te zetten in Vlissingen. Defensie bleek desgevraagd bereid dit initiatief te ondersteunen en de SMEV en de gemeente Vlissingen de gelegenheid te bieden met een voldoende overtuigend plan te komen om dat initiatief te realiseren. Dat plan is gepresenteerd en geaccepteerd.

De Mercuur lag na de saneringsperiode sinds medio augustus 2017 aan de Houtkade in Vlissingen. Eind 2021 is de Mercuur verpaatst naar zijn definitieve plek in het Dok van Perry.