De voormalige speeltuinvereniging aan de Paardenstraat in Vlissingen is sinds enkele jaren gesloten. In 2021 heeft het college van B&W de 1e stappen gezet om de speeltuin nieuw leven in te blazen. Het is in het belang van velen dat we het speelterrein weer gaan gebruiken waar het voor bedoeld is: om te spelen.

Overeenkomst

Op 17 mei 2023 tekenden de Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier en de gemeente Vlissingen een bruikleenovereenkomst voor de speeltuin in het Scheldekwartier. De overeenkomst werd getekend door mevrouw J. van Boven en wethouder C. Bertijn. De gemeente geeft hiermee het perceel inclusief gebouw en speeltoestellen in bruikleen voor openstelling in 2023.

Fasen in gebruik nemen

De volgende stap om tot openstelling van de speeltuin te komen, is het in gebruik geven van het terrein aan de vereniging. Dit betreft het geschikt maken voor de open te stellen speeltuin en deze gronden  daarna in bruikleen uit te geven aan de vereniging.

Fasen

Op basis van de huidige inzichten zal het in gebruik nemen van de speeltuin gebeuren in 3 fasen:

  1. Half 2023: de komende weken wordt de grond bouwrijp gemaakt en wordt ervoor gezorgd dat de toestellen zijn goedgekeurd;
  2. Voorjaar 2024: herinrichting van het omliggende terrein;
  3. Voorjaar/half 2024: openstelling vanuit ambities ‘Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier’.

In periode tussen en tijdens de fases worden de volgende stappen nader uitgewerkt en besluitvorming voorbereidt. Dit betreft de nieuwe inrichting van het terrein rondom de speeltuin, afspraken over de (nieuwe) accommodatie van de vereniging en het aangaan van een erfpachtovereenkomst.

Inrichting speeltuin

De inrichting van de speeltuin zelf is een verantwoordelijkheid van het bestuur van de Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier. Inclusief financiering, het beheer en onderhoud.

Zorgvuldigheid

Bij de werkzaamheden om de speeltuin ‘Scheldekwartier’ deze zomer open te stellen houden we rekening met het seizoen en de natuur. We gaan daar als gemeente zeer zorgvuldig mee om. Onze ecoloog geeft daarom, net als bij alle andere werkzaamheden, vooraf advies en bepaalt mede hoe de werkzaamheden met respect voor de natuur uitgevoerd kunnen gaan worden. Bij het terrein aan de Paardenstraat heeft onze ecoloog geconstateerd, dat er geen belemmeringen zijn voor de aanstaande werkzaamheden. In overleg met het bestuur van speeltuin ‘Scheldekwartier’ komen we tot verdere afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden en de planning.