De voormalige scheepshelling (hierna: de Helling) is een markante plek op het Scheldekwartier. Het is de plek waar de deelgebieden Scheldestad en Scheldewerf samen komen.
De historie van de plek en de ambities om een gevarieerd en levendig gebruik mogelijk te maken, vormen de basis voor het inrichtingsplan voor de Helling.

Sluitstuk

De inrichting van de Helling en het aangrenzende deel van de Jan Weugkade, vormt het sluitstuk van de inrichting van de openbare ruimtes rondom het Dok. Met de oplevering van de Kop van het Dok en inrichting van de Hellingbaan komt ook de inrichting van De Helling in beeld.

Definitief ontwerp

De plek kent een lange historie van scheepsbouw, maar was hiervoor in gebruik als groenplaats voor de burgers van Vlissingen. Met een vormgeving die aansloot bij de destijds populaire Franse landschapsstijl.
Het college heeft in mei 2023 het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. Dit plan brengt de door betrokkenen aangereikte wensen voor vergroening, het vertellen en zichtbaar houden van het scheepsbouw verleden en het gevarieerde gebruik samen tot een aantrekkelijke en onderscheidende openbare ruimte. 

'Mannen tussen Staal'

Prominent in de inrichting krijgt het standbeeld 'Mannen tussen Staal' een plek. Op de kruising tussen De Helling, Smederijbaan en Jan Weugkade, zodat deze zichtbaar is vanuit iedere entree naar het Scheldekwartier.

Enkele wijzigingen

Nadat het voorlopig ontwerp met betrokkenen was besproken die ideeën hadden ingebracht, hebben we nog verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de jeu de boules baan groter, de toegankelijkheid voor mindervaliden geoptimaliseerd, komt er meer variatie in groen en planten we kleine bomen op de kades aan beide kanten van de Helling.

Planning

Op maandag 15 januari 2024 is KWS Infra BV gestart met de inrichting van het park ‘de Helling’. 

Fasen

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd.

  • Fase 1 bestaat uit de inrichting van het park en het realiseren van de speeltuin langs de Jan Weugkade;
  • In fase 2 wordt de definitieve verharding aangebracht in de Smederijbaan.

De werkzaamheden zijn in april 2024 afgerond, onder voorbehoud van (weers)omstandigheden.