De gemeenteraad heeft op 9 december 2021 besloten een nieuwe school voor basisonderwijs te realiseren in het Scheldekwartier ter vervanging van de drie scholen in de binnenstad en Scheldebuurt. Daarvoor zijn op het Scheldekwartier twee locaties in beeld die nader onderzocht worden, te weten de 'parklocatie' aan het Dokter Stumphiuspark en de inpassing in de Machinefabriek. Donderdag 24 november kreeg de raad een presentatie over de mogelijkheden op beide locaties voor een nieuwe school.

Ruimtelijke verkenning locaties

Impressie school Machinefabriek

De nieuwe school is de huisvesting voor de huidige Ichtusschool, de Branding en de Frans Naereboutschool. Een nieuwe school is een belangrijke voorziening voor de binnenstad en het Scheldekwartier en is ter vervanging van de bestaande basisscholen in de binnenstad. Rothuizen Architecten uit Middelburg heeft voor de locaties aan het Dokter Stumphiuspark en in de Machinefabriek een ruimtelijke verkenning (een schets hoe het er uit zou kunnen zien) gemaakt. De ruimtelijk verkenning laat zien op welke manier een school gebouwd kan worden op beide locaties en is in november 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad medio 2023 een besluit over de definitieve locatie van de nieuwe school in het Scheldekwartier.

Gemeenteraad kiest locatie nieuwe school

op basis van de ruimtelijke verkenningen worden de gesprekken gestart met de besturen van Archipel Scholen en Onze Wijs om samen een goed beeld te vormen van de mogelijkheden van beide locaties. Het college van burgemeester en wethouders gaat in het derde kwartaal van 2023 de keuze voor de locatie ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt dus op welke locatie de nieuwe school gebouwd wordt. Wanneer de locatie is gekozen wordt het ontwerp van de school verder uitgewerkt .

Impressie school aan park