Start selectieprocedure ‘De Touwslagerij-Parkzijde’

Voorblad uitvraagdocument

De gemeente Vlissingen start een selectieprocedure waarin een ambitieuze ontwikkelende partij wordt gezocht voor de ontwikkeling van bouwplot ‘De Touwslagerij-Parkzijde’. Met deze openbare procedure zoekt de gemeente een partner die een ambitieus bouwplan van maximaal 14 grondgebonden woningen gaat realiseren op deze unieke locatie.

De Touwslagerij brengt alles van Vlissingen samen

Het Scheldekwartier is volop in ontwikkeling. Wat eens een scheepswerf was, vormt zich gestaag om tot een levendig stadsdeel. Op de locatie ‘De Touwslagerij’ komt veel van het DNA van Vlissingen samen. ‘De Touwslagerij’ is centraal gelegen in de Scheldewijk, tussen het Dokter Stumphiuspark en het Kanaal door Walcheren. Een stedelijk karakter, de scheepvaart voor de deur en met uitzicht op het nieuwe stadspark.

Aanbod

De gemeente Vlissingen biedt aan partijen de mogelijkheid om op één van de bouwstroken in dit bouwplot, namelijk de bouwstrook aan de zijde van het Dokter Stumphiuspark, maximaal 14 grondgebonden woningen te realiseren met een hoogte van 3-5 bouwlagen.

Procedure om marktpartij te kiezen

Het Scheldekwartier is zeer in trek. De woningen in de Scheldewerf en in de Scheldewijk zijn volop in aanbouw en diverse bouwplannen zijn verkocht, in verkoop of in voorbereiding. De gemeente zoekt via een nieuwe openbare procedure een ambitieuze ontwikkelende partij voor de ontwikkeling van bouwplot ‘De Touwslagerij – Parkzijde’.

Fasen

Deze openbare procedure is in 2 fasen opgedeeld.

  1. De 1e fase is de selectiefase en betreft de selectie van een ontwikkelende partij op basis van een beknopte visie. De gemeente Vlissingen nodigt hierbij partijen uit om een beknopte visie op te stellen over de planvorming van deze bouwstrook;
  2. De daaropvolgende (2e) fase is de gunningsfase en betreft de gunning van de bouwplot aan één van de geselecteerde partijen op basis van een bouwplan en grondbieding.

Planning

De gemeente Vlissingen hoopt dit jaar een ontwikkelende partner te selecteren. Samen met deze partij wordt het bouwplan uitgewerkt met de ambitie om in oktober 2024 de eerste paal te slaan.
Partijen die mee willen doen moeten uiterlijk op 31 juli 2023 de bij de selectiefase gevraagde documenten indienen. Inzet is om op 13 september 2023 deelnemende partijen te informeren over de uitkomst van de selectie. Daarna start de gunningsfase met als doel om nog dit jaar de ontwikkeling van het bouwplot te gunnen.