De oude Timmerfabriek van de voormalige scheepswerf De Schelde is in 2010 geheel (casco) gerestaureerd. Mede dankzij een zogenaamde 'kanjersubsidie' van het Rijk. Deze subsidie is bedoeld om de restauratieachterstanden bij rijksmonumenten in te lopen. De Timmerfabriek is een schitterend maritiem industrieel pand.

Timmerfabriek rond 1914

Herbestemming en ontvangen subsidies

Een korte uitleg over de ontvangen kanjersubsidie en de besteding daarvan.
De gemeente heeft voor de restauratie van de Timmerfabriek in het verleden een voorlopige toekenning ontvangen van € 3,4 miljoen. Dit is 70% van de geraamde restauratiekosten. BOEi heeft vervolgens verschillende deelopdrachten (betonreparatie, stalen kozijnen en dak, coördinatie) aanbesteed, waardoor de restauratiekosten aanmerkelijk lager waren dan geraamd. De definitieve subsidie is na gereedmelding vastgesteld op € 2,9 miljoen. Aan deze definitieve vaststelling zijn geen voorwaarden voor herbestemming verbonden. De gemeente is (zoals weleens wordt verondersteld) geen subsidie misgelopen, maar heeft dankzij de aanbesteding aanzienlijk minder kosten gemaakt.

Hotel De Timmerfabriek

TeamforReal transformeerde de Timmerfabriek vervolgens in Hotel de Timmerfabriek(externe link). Een Vlissingse 'hotspot' met restaurant, brasserie en bar. Een heerlijk hotel met court lodges, cubes en loft appartementen en dit allemaal met een prachtig uitzicht over het kanaal door Walcheren en de Westerschelde. Daarnaast zijn er naast de Timmerfabriek eigen ligplaatsen in het kanaal gerealiseerd. Bovenop het hotel is het beroemde torentje teruggezet. Dit torentje stond ook op het gebouw toen het in 1914 gebouwd werd. De eerste hotelgasten zijn in 2022 ontvangen.