Nog steeds wordt er hard gewerkt aan het cascoherstel van de Machinefabriek. Het gebouw staat nu grotendeels in de steigers om de gevels te herstellen. Inmiddels zijn de meeste kapotte en gebarsten metselstenen aan de gevel aan de Jan Weugkade uitgehakt en zijn de metselaars gestart met het herstellen en opnieuw opmetselen van dit metselwerk.

Originele staat en uitstraling

Op de locatie van de oorspronkelijke kozijnen zijn opnieuw sparingen aangebracht, waar nieuwe kozijnen teruggeplaatst worden. Op deze manier wordt de originele uitstraling van het pand teruggebracht. Ook worden de 3 grote deuren aan de Jan Weugkade vernieuwd naar het originele ontwerp.
Als de zijgevels zijn ontdaan van het oude stuc- en schilderwerk, kunnen ook deze gevels worden hersteld en voorzien van een beschermlaag van kaleien (dun bepleisteren van de muur met kalkpleister). De ronde ramen in de topgevels, die eerst waren afgedekt door damwandprofielen, worden ook in originele staat teruggebracht.

Nieuw dak

Omdat het dak door de jaren flink is aangetast door corrosie, wordt het grootste gedeelte vernieuwd en voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen. De goten worden opnieuw bekleed, de transparante dakplaten vervangen en er worden nieuwe hemelwaterafvoeren aangelegd.
Om de industriële historie van de Machinefabriek in ere te houden, blijven verschillende typen wand- en bovenloopkranen behouden.