In de voormalige Zware Plaatwerkerij op het Scheldekwartier heeft zich eind 2017 woonzorgcentrum Scheldehof gevestigd van WVOZorg.

Bouw Scheldehof

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het moderne woonzorgcentrum zijn eind 2014 gestart.
WVO Zorg heeft in de Zware Plaatwerkerij en een daaraan gekoppeld gebouw, 91 zorgplaatsen en 54 woningen gerealiseerd. Op de begane grond is een restaurant, dat grenst aan een terras in de tuin aan de zonzijde.

Omgeving Zware Plaatwerkerij

In juni 2017 is het gebied rond de voormalige Zware Plaatwerkerij woonrijp gemaakt. Het ging hierbij om de Vrijgang, Wagenaarstraat, Vrouwestraat en de Peperdijk. De bestrating werd verwijderd, een nieuw riool werd aangelegd, nieuwe bestrating aangebracht en lichtmasten geplaatst. Eind november 2017 was het werk gereed.