Donderdag 10 februari 2022 heeft wethouder De Jonge samen met de familie Prins (Beheermaatschappij Prins) en de directie van Studio ZE overeenkomsten ondertekend voor de ontwikkeling van het plan ‘Aan de Singel’ in het Scheldekwartier. Met het sluiten van een ruil- en anterieure overeenkomst wordt het voor de gemeente mogelijk om op grond van de voormalige glashandel ‘Prins Glas’ de Singel door te trekken vanuit de Van Dishoeckstraat. Projectontwikkelaar Studio ZE bouwt vervolgens aan dit stuk Singel een appartementencomplex met 74 appartementen.

Bouwplan 'Aan de Singel'

Op de percelen van Prins Glas aan de Van Dishoeckstraat, het er naastgelegen perceel en het perceel achter de voormalige wasserij Edelweis wil Studio ZE een woningbouwplan realiseren met 74 appartementen. De helft van de appartementen zijn koopappartementen en de andere helft vrije sector huurappartementen. De  appartementen hebben een woonoppervlakte tussen de 55 en 110 vierkante meter.
Het appartemetencomplex is ontworpen door architectenbureau Zaak van NN en krijgt een eigentijdse uitstraling en een bouwhoogte die varieert van 3 tot 5 verdiepingen.

Start planologische procedure

Studio ZE hoopt op snel aan te kunnen vangen met de planologische procedure. De voorbereidingen hiervoor zijn nagenoeg afgerond.
Als de procedure voorspoedig doorlopen wordt, kan er eind 2023/begin 2024 gestart worden met de bouw van de 74 appartementen. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Doortrekken Singel

De Singel is een groene doorlopende verbinding vanaf de Badhuisstraat tot aan het Kanaal door Walcheren. Om de Singel vanaf de Van Dishoeckstraat door te trekken richting het Kanaal door Walcheren, is het nodig om een stuk grond van het achterterrein van Prins Glas aan de Singel te gebruiken.
Omdat beheermaatschappij Prins voor hun ontwikkeling een stuk grond van de gemeente nodig heeft, is er een overeenstemming bereikt om de 2 grondstukken uit te wisselen.
Begin maart 2022 start de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden om de Singel door te trekken, zodat deze nog voor de zomer aangelegd wordt.

Koopovereenkomst perceel Edelweis maart 2022

Voor het realiseren van het appartementencomplex heeft Studio ZE ook een perceel nodig gelegen ten westen van de Kota Baroestraat, achter de voormalige wasserij Edelweis. De gemeente heeft dit perceel al gesaneerd en bouwrijp gemaakt.
Omdat er binnen de Ontwikkelvisie Scheldekwartier sprake is van één woningbouwontwikkeling op de percelen van Prins Glas en het perceel ten oosten van de Kota Baroestraat, is het college van mening dat deze ontwikkeling uitgevoerd moet worden door dezelfde projectontwikkelaar. De koopovereenkomst voor het perceel ‘Edelweis’ is in maart 2022 ondertekend.