De Broederband

Op 26 november 2020 is de bouw van 21 eengezinswoningen in het plan De Broederband van start gegaan. Voor het Ecowoningen Fonds van woningfondsbeheerder Credit Linked Beheer zijn hier ruime nieuwbouwwoningen door Fijn Wonen gerealiseerd. De locatie is de kruising Singel en Van Dishoeckstraat.
Door het ‘bouwen in één dag-principe’ wat door hen gehanteerd wordt, ging de bouw razendsnel en konden de nieuwe huurders al in het voorjaar van 2021 van deze gasloze en energiezuinige woningen genieten!

Impressie De Broederband

Broederband

De naam Broederband refereert aan de 'socialistische bakkerij' De Broederband die hier ruim een eeuw geleden gevestigd was.

Woningbouwplan

De Broederband omvat 21 ééngezinswoningen en 33 appartementen met parkeren op het binnenterrein, in de middeldure huursector. De ééngezinswoningen zijn uitgevoerd als 'nul-op-de-meter' woningen. Ook voor de appartementen is gestreefd naar energiezuinige woningen.