De oude brug over het Dok die de binnenstad en het eiland ontsloot was aan vervanging toe. Het vervangen van de brug stond op het lijstje als een van de projecten van het Scheldekwartier. In april 2021 gingen de eerste auto’s over de nieuwe Dokbrug heen.

Nieuwe locatie

De locatie van die nieuwe brug is iets gewijzigd ten opzichte van de oude brug. Hierdoor kon de oude brug gewoon gebruikt worden tijdens het bouwproces van de nieuwe brug.

  • De toegangsweg (Dokwerker) loopt nu achter de Timmerfabriek, in plaats van langs het Kanaal door Walcheren;
  • De weg voor de Timmerfabriek is verwijderd, zodat langs het kanaal verblijfsrecreatie mogelijk wordt.

Gedicht

Onder de brug staat een gedicht uit 2020 van de Vlissingse schrijver W. (Wim) Hofman. Als de brug open is, zien de wachtenden het gedicht. Het gedicht gaat als volgt:

Waar zijn onze schepen?

Het gebonk van hamers op nagels

het ponsen van flenzen het gerakketak

het walsen van platen het geronk

van machines het geluid van de stoomfluit

van kettingen en ankers de fles

die stuk slaat het schip dat weggaat

alles komt terug als ik wacht bij de brug