Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad definitief de locatie bij het Dokter Stumphiuspark aangewezen om een nieuw kindcentrum te realiseren.

Nieuwbouw

Sinds 2009 is er al sprake van nieuwbouw voor de 3 scholen in het centrum van Vlissingen. Daarom is in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016 ruimte voorzien om een nieuwe school te realiseren op deze locatie.

Haalbaarheidsonderzoek

In 2021 kwam als alternatieve locatie de Machinefabriek in beeld. Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek bleek ook op deze locatie een school mogelijk. Mede door de sterke voorkeur van de schoolbesturen, komt het nieuwe kindcentrum nu bij het Dokter Stumphiuspark en niet in de Machinefabriek.

Voorbereidingen

De komende periode gaat de gemeente samen met de schoolbesturen afspraken maken over de voorbereiding voor de realisatie van het kindcentrum. Dit betreft onder meer de te volgen ruimtelijk procedure, opdrachtgeverschap, budget en dergelijke.
De verwachting is dat het kindcentrum met ruimte voor 450 kinderen, in 2026 gerealiseerd is.