De voormalige scheepshelling ('de Helling') wordt een markante plek in het Scheldekwartier. De historie van de plek en de ambities om van de Helling een gevarieerd en levendig gebied te maken, zijn de basis voor het inrichtingsplan voor de Helling. De inrichting van de Helling en het aanliggende deel van de Jan Weugkade vormen het sluitstuk van de inrichting van de openbare ruimtes rondom het Dok.
De Helling is de plek waar de deelgebieden Scheldestad en Scheldewerf van het Scheldekwartier samen komen. De plek kent een lange historie van scheepsbouw, maar was hiervoor een gebied voor de burgers van Vlissingen in de destijds populaire Franse landschapsstijl.

Definitief ontwerp

Het college heeft het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. Dit inrichtingsplan brengt de door betrokkenen aangereikte wensen voor vergroening, het vertellen en zichtbaar houden van het scheepsbouwverleden en het gevarieerde gebruik samen tot een aantrekkelijke en onderscheidende openbare ruimte.
Het standbeeld 'Mannen tussen Staal' krijgt een prominente plek in de inrichting en komt op de kruising tussen De Helling, Smederijbaan en Jan Weugkade. Hierdoor is het beeld vanuit iedere entree naar het Scheldekwartier goed zichtbaar.

Wijzigingen

Nadat het voorlopig ontwerp met betrokkenen die ideeën hadden ingebracht was besproken, zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de jeu de boules baan groter, de toegankelijkheid voor mindervaliden geoptimaliseerd, komt er meer variatie in groen en worden er kleine bomen op de kades aan weerszijde van de Helling geplant.

Planning 

Voor de zomer verwacht de gemeente de uitvoering aan te besteden, met de ambitie om in september/oktober 2023 te starten met de inrichting van de Helling. De verwachting is dat de inrichting in het voorjaar van 2024 wordt opgeleverd. 
Zie de projectpagina voor meer informatie.