Hellingbaan gezien vanuit het Dok

De voormalige scheepshelling aan het begin van het Dok is de schakel tussen het Scheldekwartier en de binnenstad, maar ook tussen de plandelen Scheldewerf en Scheldestad. Een gebied met een rijke historie.

Inrichting openbare ruimte

Na de oplevering van de woningen aan de Kop van het Dok, is er gestart met het inrichten van de openbare ruimte op en rondom de Hellingbaan. Onderdeel hiervan is de voormalige scheepshelling: park de Helling.
Voor het ontwerp hebben we creatieve Vlissingers in 2021 opgeroepen mee te denken over de daadwerkelijke invulling van de Hellingbaan. 

Uitgangspunten herinrichting

  • De scheepshelling moet een openbare functie vervullen;
  • De scheepshelling moet tot 40 tot 70 centimeter onder de rand afgevuld blijven met zand. Dit door de kwetsbaarheid van de wanden;
  • Gebouwen krijgen geen plaats in de scheepshelling;
  • Het standbeeld ‘Mannen tussen Staal’ moet ingepast worden;
  • Er moet ruimte zijn voor tijdelijke activiteiten.

Op onze oproep om mee te denken hebben we veel originele en passende ideeën ontvangen, waarna er een voorlopig ontwerp is opgesteld. Op 25 januari 2022 werd dit ontwerp gepresenteerd aan de 65 belangstellenden die ideeën hebben aangedragen.

Woonrijp maken Hellingbaan en omgeving

Begin november 2022 is gestart met het woonrijp maken van de omgeving rondom de in aanbouw zijnde appartementen Kop van het Dok. Zie voor meer informatie de projectpagina Hellingbaan, woonrijp maken.

Groen, scheepsbouw en 'ontmoeten' als basis voor inrichting Helling

De voormalige scheepshelling (hierna: de Helling) is een markante plek op het Scheldekwartier. Het is de plek waar de deelgebieden Scheldestad en Scheldewerf samen komen.
De historie van de plek en de ambities om een gevarieerd en levendig gebruik mogelijk te maken, vormen de basis voor het inrichtingsplan voor de Helling.