Ideeën inrichting openbare ruimte 

Hellingbaan gezien vanuit het Dok
Hellingbaan gezien vanuit de lucht

In de omgeving rondom de vroegere scheepshelling aan de Hellingbaan, wordt er hard gewerkt aan de realisatie van 182 nieuwe appartementen op de Kop van het Dok.

Schakel

De voormalige scheepshelling aan het begin van het Dok is de schakel tussen het Scheldekwartier en de binnenstad, maar ook tussen de plandelen Scheldewerf en Scheldestad. Een gebied met een rijke historie.
Na de oplevering van de woningen aan de Kop van het Dok, starten we met het inrichten van de openbare ruimte op en rondom de Hellingbaan. Onderdeel hiervan is de voormalige scheepshelling. Voor het ontwerp hebben we creatieve Vlissingers in 2021 opgeroepen mee te denken over de daadwerkelijke invulling van de Hellingbaan. 

Uitgangspunten herinrichting Hellingbaan

  • De scheepshelling moet een openbare functie vervullen;
  • De scheepshelling moet tot 40 tot 70 centimeter onder de rand afgevuld blijven met zand. Dit door de kwetsbaarheid van de wanden;
  • Gebouwen krijgen geen plaats in de scheepshelling;
  • Het standbeeld ‘Mannen tussen Staal’ moet ingepast worden;
  • Er moet ruimte zijn voor tijdelijke activiteiten.

Op onze oproep om mee te denken hebben we veel originele en passende ideeën ontvangen, waarna er een voorlopig ontwerp is opgesteld. Op 25 januari 2022 werd dit ontwerp gepresenteerd aan de 65 belangstellenden die ideeën hebben aangedragen.

Woonrijp maken Hellingbaan en omgeving

Begin november 2022 is gestart met het woonrijp maken van de omgeving rondom de in aanbouw zijnde appartementen Kop van het Dok. Zie voor meer informatie de projectpagina Hellingbaan, woonrijp maken.

Groen, scheepsbouw en 'ontmoeten' als basis voor inrichting Helling

De voormalige scheepshelling (hierna: de Helling) is een markante plek op het Scheldekwartier. Het is de plek waar de deelgebieden Scheldestad en Scheldewerf samen komen.
De historie van de plek en de ambities om een gevarieerd en levendig gebruik mogelijk te maken, vormen de basis voor het inrichtingsplan voor de Helling.

Sluitstuk

De inrichting van de Helling en het aangrenzende deel van de Jan Weugkade, vormt het sluitstuk van de inrichting van de openbare ruimtes rondom het Dok. Met de oplevering van de Kop van het Dok en inrichting van de Hellingbaan komt ook de inrichting van De Helling in beeld.

Definitief ontwerp

De plek kent een lange historie van scheepsbouw, maar was hiervoor in gebruik als groenplaats voor de burgers van Vlissingen. Met een vormgeving die aansloot bij de destijds populaire Franse landschapsstijl.
Het college heeft in mei 2023 het definitieve inrichtingsplan vastgesteld. Dit plan brengt de door betrokkenen aangereikte wensen voor vergroening, het vertellen en zichtbaar houden van het scheepsbouw verleden en het gevarieerde gebruik samen tot een aantrekkelijke en onderscheidende openbare ruimte. 

'Mannen tussen Staal'

Prominent in de inrichting krijgt het standbeeld 'Mannen tussen Staal' een plek. Op de kruising tussen De Helling, Smederijbaan en Jan Weugkade, zodat deze zichtbaar is vanuit iedere entree naar het Scheldekwartier.

Enkele wijzigingen

Nadat het voorlopig ontwerp met betrokkenen was besproken die ideeën hadden ingebracht, hebben we nog verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de jeu de boules baan groter, de toegankelijkheid voor mindervaliden geoptimaliseerd, komt er meer variatie in groen en planten we kleine bomen op de kades aan beide kanten van de Helling.

Planning

Voor de zomer van 2023 verwachten we de uitvoering aan te besteden. De ambitie is om in september/oktober 2023 te starten met de inrichting van de Helling.
De verwachting is dat de inrichting in het voorjaar van 2024 wordt opgeleverd.