De bouw van de appartementen Kop van het Dok zijn voltooid. Vanaf mei 2023 richten we de openbare ruimte rondom de Kop van het Dok verder in.

Inrichting openbare ruimte

In oktober 2022 zijn de werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte aanbesteed. Begin november is de aannemer gestart met de werkzaamheden in de omgeving van de appartementen Kop van het Dok. Dit betreft de Hellingbaan, een deel van de Vrijgang en de Smederijbaan.

Fasering werkzaamheden

Afhankelijk van de weersomstandigheden en externe factoren duren de totale werkzaamheden tot eind juli 2023. De 1e en 2e fase zijn inmiddels afgerond.
Op 22 mei 2023 starten we met de 3e fase.

Fase 3

De 3e fase is het gedeelte tussen Dok 3 en de woningen van de Ketelmakerij aan de Smederijbaan. De 3e fase omvat het gedeelte Smederijbaan en de ingang parkeergarage Scheldeplein. 
In deze fase wordt de omgeving opnieuw ingericht, de nieuwe inrit naar de parkeergarage aangebracht en wordt er een frame voor een windscherm geplaatst. Het uiteindelijke windscherm met daarop afbeeldingen van de Scheldewerf, wordt in het najaar 2023 aangebracht.

  • Op maandag 22 mei 2023 start Lindeloof BV de werkzaamheden voor de 3e fase woonrijp maken Hellingbaan en omgeving;
  • De werkzaamheden staan gepland tot eind juli 2023.

Bereikbaarheid

Door de werkzaamheden is de toegang via de route de De Willem Ruysstraat/Aagje Dekenstraat naar Kop van het Dok/Hellingbaan, Vrijgang en Peperdijk niet mogelijk.

Alternatieve routes

De Kop van het Dok/Hellingbaan, Vrijgang en Peperdijk zijn bereikbaar via de ingestelde omleidingsroute Dokwerker, Jan Weugkade en via de bypass Hellingbaan. De alternatieve routes worden via borden aangegeven. Om de toegang tot de parkeergarage te waarborgen, wordt er in deze fase een tijdelijke inrit aangebracht.
In de bijgevoegde downloadtabel vindt u een overzicht van de diverse routes.

Contact

Tijdens de uitvoering informeert de aannemer alle belanghebbenden regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden. Omwonenden ontvangen een brief met verdere informatie, met onder andere de contactpersonen van de aannemer.
De contactpersoon van de gemeente Vlissingen is de heer R. van Liere. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 57 en e-mail rvanliere@vlissingen.nl.

Fasering woonrijp maken Hellingbaan
Fasering woonrijp maken Hellingbaan