Bouwgroep Peters heeft het cascoherstel van de Machinefabriek op 5 april 2024 opgeleverd. Het cascoherstel begon in het najaar van 2022 en heeft bijna 1,5 jaar geduurd. In deze periode is onder meer het metselwerk herstelt, zijn de vloeren aangepakt en zijn de ramen en deuren aan de Dokzijde geplaatst.

Prominente rol

De Machinefabriek is één van de dragers van het Scheldekwartier. Het industriële erfgoed van de voormalige scheepswerf speelt een prominente rol in de gebiedsontwikkeling, zoals zichtbaar is geworden met de voormalige Zware Plaatwerkerij, de Timmerfabriek en de Torenkraan.
Het cascoherstel van de Machinefabriek is een 1e stap om uiteindelijk tot herbestemming van het immense gebouw te komen. De gemeente investeerde circa € 6 miljoen in het behouden en opknappen van het pand.

Cascoherstel

Een aantal onderdelen van het cascoherstel is nog niet uitgevoerd. Deze onderdelen zijn op basis van de huidige inzichten te afhankelijk van het uiteindelijke gebruik en de functie die er aan de Machinefabriek wordt gegeven. 
Dit betreft onder meer de kozijnen aan de noordgevel (De Willem Ruysstraat), het egaliseren van de vloer in hal 3 en de afwerking van de noordoost en noordwest hoek van het pand. De opknapbeurt voor deze onderdelen gaat de gemeente uit laten voeren op het moment dat de functie van de Machinefabriek duidelijk is.