Op 22 mei 2023 startte Lindeloof BV de werkzaamheden voor de 3e fase woonrijp maken Hellingbaan en omgeving in het Scheldekwartier. Deze fase omvat het gedeelte Smederijbaan en de ingang parkeergarage Scheldeplein.
De werkzaamheden zijn gepland tot eind juli 2023.

Herinrichting Hellingbaan

In deze fase richten we de omgeving opnieuw in, de nieuwe inrit naar de parkeergarage wordt aangebracht en een frame voor een windscherm wordt geplaatst. Het uiteindelijke windscherm met de Dedots met daarop afbeeldingen van de Scheldewerf, brengen we in het najaar van 2023 aan.

Afsluiting en omleiding

  • Door de werkzaamheden is de toegang via de route de De Willem Ruysstraat/Aagje Dekenstraat naar Kop van het Dok/Hellingbaan, Vrijgang en Peperdijk niet mogelijk;
  • De Kop van het Dok/Hellingbaan, Vrijgang en Peperdijk zijn bereikbaar via de ingestelde omleidingsroute Dokwerker, Jan Weugkade en via de bypass Hellingbaan;
  • Om de toegang tot de parkeergarage te waarborgen, brengen we in deze fase een tijdelijke inrit aan. 

Kijk voor meer informatie op de webpagina: Hellingbaan, woonrijp maken