De gemeente Vlissingen heeft van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag van ruim €1,4 miljoen subsidie ontvangen om de start bouw van 3 woningbouwprojecten op het Scheldekwartier te bevorderen.
Het gaat om de projecten 'Kop Keersluis', 'Aan de Singel' en 'De Admiraliteit'.

Aanvraag

De aanvraag voor de subsidie die is toegekend, is door de gemeente Vlissingen in samenwerking met de betrokken projectontwikkelaars opgesteld.
De 3 projecten bevatten in totaal 185 woningen. Voor alle 3 de projecten is de ambitie om in 2024 al te gaan starten met het bouwen van de woningen.

Toekenning Startbouwimpuls

Minister De Jonge heeft de toekenningen van de Startbouwimpuls op 20 november 2023 bekend gemaakt tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.
De minister zei: “Door gestegen rente en bouwkosten is het moeilijker geworden om nieuwe woningen te bouwen. Met de extra financiële steun aan gemeenten door de Startbouwimpuls, maken we de opdracht waar om met meer tempo en meer regie te blijven door bouwen aan meer betaalbare woningen. Met deze bijdrage kan de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan. Dat is ook het doel van de Startbouwimpuls: projecten die door de moeilijkere bouwomstandigheden dreigen te stagneren, weer vlot trekken. Snel bouwen wat vergund is én snel vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Zo helpen we om de dip in de woningbouw te beperken en sneller te herstellen.”

In totaal is aan 145 gemeenten subsidie verstrekt voor de bouw van in totaal ruim 31.000 woningen, waarvan 80% aangemerkt wordt als ‘betaalbare woningen’.